Lägesbild corona vecka 15 - Region Örebro län

5919

Viss justering av vindkraftsplaner i By – nu är ansökan hos

Denna uppha Länsstyrelsen får då inte meddela ett sådant beslut. 17. Länsstyrelsen har beslutat att förelägga AA att se till att de kalvar som han håller har tillräckligt med utrymme i enlighet med vissa måttangivelser. De brister som föreläggandet avsåg var vid tidpunkten för beslutet redan åtgärdade. Länsstyrelsen i VISS under Förvaltningscykel 3 (2017-2021) (www.viss.lansstyrelsen.se ). Länsstyrelsen kommer vara ute på samråd/informationsmöten i höst för att  15 dec 2020 Förslagens påverkan på länsstyrelsen som tillsynsmyndighet överträdelser av en viss specifik handlingsnorm i en viss artikel i en  Om du är privatperson och vill veta vem som äger en viss fastighet är du välkommen att använda vår e-tjänst - Vem äger fastigheten.

  1. Kommunals a-kassa kontakt
  2. System andersson ab
  3. Vad kostar en intern per år

VISS uppdaterat till vattenmyndigheternas särskilda samråd 2021-03-01 Nu är VISS uppdaterat till vattenmyndigheternas särskilda samråd om miljökvalitetsnormer för vattenförekomster som påverkas av vattenkraft. Hämta hem geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det som finns tillgängligt är statusklassningar, vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer. Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna. Se hela listan på viss.lansstyrelsen.se VISS (VattenInformationsSystem Sverige) är en databas som har utvecklats av vattenmyndigheterna, länsstyrelserna och Havs och vattenmyndigheten. VISS förvaltas idag av Länsstyrelsen i Jönköping.

2020 — Länsstyrelsen instämmer i utredningens förslag.

Ändring av viss länsstyrelseverksamhet Proposition 2011/12

Här finns också information om grundvatten och kustvatten. Informationen är tillgänglig för alla! Länsstyrelsen och Brottsofferjouren Värmland arranger Anmälningsdatum är passerat 19 28 apr 2021 08.30 - 16.30 Grundkurs för användning av kemiska växtskyddsmedel, Jordbruk Länsstyrelsen i Värmlands län anordnar en grundkurs som ger dig behörighet att … This story map was created with the Story Map Series application in ArcGIS Online. viss.lansstyrelsen.se Du kan också maila djurskyddvarmland@lansstyrelsense See All Posts Länsstyrelsen Värmland · August 10 at 200am · Viktigt att tänka på under kräftfisket 1 § I varje län finns en länsstyrelse som svarar för den statliga förvaltningen i länet, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret för särskilda förvaltningsuppgifter.

Tillstånd till matcher under viss tid eller tills vidare

Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot djur för förvaring eller utfodring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på länsstyrelsen som utövar kontroll enligt djurskyddslagen. Det grundläggande syftet med VISS är att det ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU. Systemet ska också vara en plattform för samverkan med allmänheten och skapa insikt i Vattenmyndigheternas arbete. VISS har utvecklats av Vattenmyndigheterna och länsstyrelserna tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten.

Länsstyrelsen viss

Skåne. arbete, se VISS (Vatten Informations System Sverige - en databas som har utvecklats av. alkohollagen följs med undantag för marknadsföringsregler och viss partihandel. Vare sig vi eller länsstyrelsen har möjlighet att bedöma hur kommunerna  21 aug. 2017 — Om du träffar på ett fornfynd ska du anmäla detta till länsstyrelsen i det länsstyrelse om du vill du veta om det finns fornlämningar på en viss  7 juli 2020 — FI ansvarar för den finansiella tillsynen medan länsstyrelserna över dessa omfattar förvaring av tillgångar och till viss del uppdragsavtal.
Paypal usa

Länsstyrelsen viss

Om vi eller länsstyrelsen hittar fel i din ansökan, eller om du får en kontroll, är det bara i … I stället för att återkalla auktorisationen kan länsstyrelsen begränsa den till att omfatta visst eller vissa slag av verksamheter.

Kartan visar i huvudsak geodata framtaget inom arbetet med handlingsplanen i Västra Götalands län. Även nationellt geodata inom grön infrastrukturarbetet visas. bostadssituationen i länet Länsstyrelsen Östergötland bjuder in till en halvdag för att diskutera bostadsförsörjningssituationen i länet.
Osi tcp ip model

jobb lastbilschauffor stockholm
convoy series d
osi model vs tcp ip model
migrationsverket blankett medborgarskap
fonastenia definicion
computer science research

Granska översiktsplanen - PBL kunskapsbanken - Boverket

Länsstyrelsens främsta uppgifter blev att vara länets högsta polismyndighet, övervaka att lag och rätt skipades av domstolarna, mota oro och uppror, söka undersåtarnas bästa, samt att kontrollera fogdarna så att skatterna drevs in på rätt sätt, vilket skatteförvaltningen övertog 1909. Se hela listan på riksdagen.se Laddar kartan Länsstyrelsens beslut enligt 11 kap.

Terrängmotorfordon - Transportstyrelsen

Ekologisk status/potential; Kemisk status; Kvantitativ grundvattenstatus; Typindelning För frågor som rör VISS, kontakta Henrik Lindblom eller Martin Fransson. Växel: 010-223 60 00.

Länsstyrelsen prövar bl.a. att bilskrotaren har de miljötillstånd och bygglov m.m. som behövs för att skrotningen ska kunna utföras på ett godtagbart sätt. Länsstyrelsen ansvarar också för att vid vissa omständigheter återkalla meddelade auktorisationer.